Erik Klipping Trop

Gruppens Historie

Hjemsted: Højby Sj.
Oprettet: 2014
Tørklæde: Grøn bund, Rød kant

Erik Klipping Trops historie er ikke så lang.

Gruppen blev "genstartet" i 2014, men har et stolt udspring i en gammel spejdergruppe, der blev etableret i 1946.
Tørklædet, Spejderhytten og omgivelserne er stadig de samme.

Hvis der skal fremhæves noget i den nye gruppes historie er det, at der i 2017 blev introduceret et nyt gruppemærke.
Ligeledes er der i den nye gruppes historie blevet plantet to egetræer på Spejdergrunden.

Det første blev plantet for Gamle Fru P (Vita Petersen), som døde i 2016
Det næste blev plantet for Basse (Jan Langstrup Petersen), som døde i slutningen af 2017
Disse to meget markante personer (Mor og Søn) har givet oceaner af deres tid og engagement for at børn og voksne i og omkring Højby kunne finde den samme glæde i Spejderlivet, som de selv havde.

Da historien jo også for Spejdere betyder meget, berettes herunder den stolte historie om den oprindelige gruppe:

Beretning om Ridder Ebbe Trop og Flok af Birgit "Fuffer" Petersen

Spejdertroppen "Ridder Ebbe" er 63 år gammel. Oprindelig var troppen Gule Spejdere. I en periode var vi Blå, til vi i 2005 forlod DDS og blev Gule Spejdere igen.
Vi holdt 60 års jubilæum i marts 2006. Ved den lejlighed blev vi fejret med taler, gaver og gæster i et telt på Spejderpladsen. Særligt glade var vi for en flot pengegave, som de enkelte troppe af Gule Spejdere havde samlet for at hjælpe os med en ny start som Gule Spejdere.
Troppen har navn efter borgherren Ridder Ebbe, der i 1200 havde sin borg Borrevang ved de stejle bredder ved den gamle sø. Et grumt sagn beretter om, hvordan hans to døtre på borgen blev overfaldet, mens han var på krigsfærd.
En julenat tog de to døtre hævn over overfaldsmændene, der blev dræbt under julegudstjenesten i Højby Kirke. Kirken blev lyst i band i syv år, og døtrene indespærret i borgtårnet.

Gruppens historie går tilbage til 1946, og gruppen har i hele denne periode hørt til i en barak, der ligger ved det gamle plejehjem "Ellingebjerg" ved Højby.
I spejderhytten har der aldrig været toilet eller indlagt vand, men det har alligevel altid fungeret.Omkring 1993-94, da nogle af de nuværende ledere kom til den fåtallige gruppe, ekspanderede den voldsomt. Gruppen talte på et tidspunkt ca. 60 Spejdere, så pladsen blev for lille. To andre små hytter kom til, og vi fik indlagt vand i den gamle. Den ene hytte blev sponsoreret af Højby Erhvervsforening og blev indviet af Højbys daværende borgmester. Den anden købte vi af en gammel fisker på Nykøbing Havn. Hytten blev transporteret til grunden med lastbil.

I denne periode var aktivitetsniveauet stort hos "Ridder Ebbe". Lederne fik kurser i Ledertræning, førstehjælp, livredning, fjeldvandring og andet, og Spejderne blev sendt på bl.a. PL/PA-kurser, knivkurser og kurser i kanosejlads. Spejderne, både store og små, vandt flere divisionsturneringer, og de deltog i en del større spejderløb og divisionsarrangementer. Vi holdt sommerlejre i kano i Sverige og på Gudenåen, og vi deltog i to korpssommerlejre, Blå Sommer.

Korpsskift

Vi følte imidlertid, at strukturen i DDS blev mere og mere utilfredsstillende. Økonomisk koste det mange penge for gruppen at være medlem af korpset og af divisionen. DDS var en stor virksomhed med mange lønnede ansatte og nærmest en pengemaskine, og der blev brugt mange penge fra korpset på diverse slags blade, plakater, PR, post og informationer til grupperne. Divisionens ledelse blev mere og mere useriøse, og spejderarbejdet forsvandt mere og mere.

Et år var vi på Oak City Rally, og der mødte vi to Gule Spejdere. Den ene var Poul Wilcke, som vi etablerede nærmere kontakt til, også gik debatten. Vi arrangerede et møde, hvor Spejderchefen berettede om De Gule Spejdere. Det var noget lige efter vores tanker, men at skifte korps er en stor beslutning.
En dårlig oplevelse med en dyr og meget dårlig organiseret Blå Sommer i 2004 til sammenligning med en god og stor oplevelse på De gule Spejderes "Wagadugoløb" i 2005 gjorde udslaget, og vi meldte os ud af DDS. Men det var ikke nemt. Vi blev straffet hårdt af DDS. De tog alt fra os, både hytte og grej, og vi blev på flere måde generet af divisionsledelsen. Men nu var vi bleve Gule Spejdere og, og vi måtte se fremad, og starte på en frisk.
Et år var vi så heldige at blive tildelt 11 tdr. land pragtfuld jord ogdrømmen om en helt ny spejderhytte tog form. Denne plads er ny plantet til, og vi har fået nogle dejlige lejrpladser med sheltere på hver plads foruden et stort åbent areal med 3 sheltere og en stor græsplæne med plads til udfoldelser. Vi har bygget en dejlig spejderhytte med køkken, toiletter og badeforhold. Den er ikke helt færdig endnu, men det skal den nok blive.

Et Spejdercenter

Fremtidsplanen for "Ridder Ebbe" er at bygge et spejdercenter, som skal hedde "Borren Spejdercenter". Det skal bestå af forskellige værksteder, såsom smedje, oldekøkken, rebslagningsbane, naturværksted og tømrerværksted. Derudover skal der være forskellige aktiviteter som ulderi, læderarbejde og slibning af ben.
Vi håber med tiden, at "Borren Spejdercenter" vil komme mange børn og voksne til glæde og gavn.

I dag er "Ridder Ebbe" en lille, harmonisk gruppe, med en lille ulveflok og en lille Stifinderstamme. Stifinderstammen hedder Sioux.
Vi har en flok meget aktive, voksne Rovere, der gør et stort stykke arbejde med bl.a. opførelse af hytten og vedligeholdelse af spejdergrunden. Klanleder er Jan "Basse" Petersen.
Ulve, Stifindere og Spejdere samt ledere bærer tørklæde i farverne grøn med rød kant, og Roverne bærer sort tørklæde med rød og grøn kant. Dette stammer tilbage fra tiden, hvor vi hørte under DDS.
Dengang var det klanen, der hed "De Store Riddere. Deraf det sorte tørklæde med kantfarver i gruppens tørklædefarver.
Vores grønne tørklæde med rød kant valgte vi at beholde, da vi blev Gule Spejdere. Det var helt naturligt at beholde denne farve tørklæde, ligesom gruppens navn er det samme. Blot hedder vi nu "Ridder Ebbe Trop og Flok", hvor vi før hed "Ridder Ebbe Gruppe".
Fra gamle dage som Gule Spejdere var navnet i øvrigt "Ridder Ebbe Trop".

Traditioner

For at skaffe økonomi til projektet har vi lavet et loppemarked, som vi fra påske og til efterårsferien holder åbent hver lørdag. Her er det forældre, Rovere og ledere, der skiftes til at holde åbent. derudover sælger vi juletræer hvert år samt lodsedler for Børnehjælpsdagen. Det giver en fin indtjening til glæde for børnene.

DEL PÅ: