Erik Klipping Trop

Indmeldelse i Erik Klipping Trop

Efter at have været til spejder 3 gange synes vi, at det er tid til at blive indmeldt i gruppen.

Du har to muligheder for at blive registreret som medlem.
Du kan melde dig ind elektronisk (se nedenfor).

Velkommen til Erik Klipping Trop

Elektronisk indmeldelse

Udfyld felterne herunder.
Du vil blive kontaktet, når vi har haft tid til at gennemgå dine data.

Fornavn         
Mellemnavn   
Efternavn      
Adresse         
Postnr           
By                 
E-mail           
Modtag e-mails
Mobil nr.          
Fødselsdag       (dd.mm.åååå)

1. Kontaktperson (Navn)  
1. Kontaktperson (Relation)  
1. Kontaktperson (Mobil)
1. Kontaktperson (Email)
2. Kontaktperson (Navn)
2. Kontaktperson (Relation)
2. Kontaktperson (Mobil)
2. Kontaktperson (Email)

PR-tilladelse
(Gruppen må medtage situationsbilleder hvor mit barn/jeg er på)

Transport tilladelse
(Gruppen må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med Gruppens arrangementer)

DEL PÅ:

Priser

Ved indmeldelse i Erik Klipping Trop – De Gule Spejdere i Højby Sj. betales et indmeldelsesgebyr på 235 kr. (som er en gangs beløb), som blandt andet dækker tørklæde, gruppemærke, sangbog og korpsmærke.

Korpsmærke  udleveres først, når der er anskaffet uniform.

Korpsmærket er korpset ejendom.

Ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen. Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke.

Kontingent er pt. 450 kr. halvårligt. Opkrævningen bliver sendt ud pr. mail. Gruppens kasserer sender en opkrævning på indmeldelsesgebyr.

Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside www.gulspejder.dk