Erik Klipping Trop

Indmeldelse i Erik Klipping Trop

Efter at have været til spejder 3-4 gange synes vi, at det er tid til at blive indmeldt i gruppen.

Du har to muligheder for at blive registreret som medlem.
Du kan enten melde dig ind elektronisk (se nedenfor) eller du kan udfylde og aflevere den fysiske indmeldelsesblanket, som kan hentes som PDF til højre på denne side.
Du kan selvfølgelig også få indmeldelsesblanketten udleveret til et af dine "prøvemøder" i Spejderhytten.

Velkommen til Erik Klipping Trop

Elektronisk indmeldelse

Udfyld felterne herunder.
Du vil blive kontaktet, når vi har haft tid til at gennemgå dine data.

Fornavn         
Mellemnavn   
Efternavn      
Adresse         
Postnr           
By                 
E-mail           
Modtag e-mails
Mobil nr.          
Fødselsdag       (dd.mm.åååå)

1. Kontaktperson (Navn)  
1. Kontaktperson (Relation)  
1. Kontaktperson (Mobil)
1. Kontaktperson (Email)
2. Kontaktperson (Navn)
2. Kontaktperson (Relation)
2. Kontaktperson (Mobil)
2. Kontaktperson (Email)

PR-tilladelse
(Gruppen må medtage situationsbilleder hvor mit barn/jeg er på)

Transport tilladelse
(Gruppen må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med Gruppens arrangementer)

DEL PÅ: